Εταιρικά στοιχεία

LERIVA DIAGNOSTICS Α.Ε.
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 6 & Λ.ΠΗΓΗΣ 33
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
TK 151 27
Τηλ. 2106199886
Fax. 2106178733
E-mail: info@leriva.com

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Δημοσιεύσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

LERIVA DIAGNOSTICS Α.Ε.

LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ